Tiskové zprávy

16.03.2021

Stanovisko SMS k Příkazu ČNB Č.j.: 2021 / 20829 / 570 (sp. zn. Sp / 2020 / 139 / 573) ze dne 25. února 2021

V roce 2019 ve společnosti SMS finance, a.s. proběhla kontrola ČNB. Kontrola se týkala všech oblastí činnosti SMS finance, a.s., přičemž kontrolovanému období předcházelo mnoho legislativních změn citelně ovlivňujících činnost společnosti. Implementaci změn pojala SMS finance, a.s. s nejvyšší vážností a ambiciózním cílem důsledně naplnit požadavky nové regulace a ČNB na straně jedné, a poskytnout srozumitelné a uživatelsky přívětivé řešení pro poradce a koncové klienty na straně druhé. Vysoká náročnost kýženého řešení zejména na IT požadavky bohužel zapříčinila, že v době zahájení kontroly nebyly všechny změny dokončeny. Tato skutečnost i přes veškerou snahu ovlivnila i výsledek kontroly.

V průběhu kontroly pak byla implementace změn dokončena a realizována i řada dalších opatření. SMS finance, a.s. i nadále hodlá rozvíjet softwarové nástroje pro své poradce i klienty a realizovat další opatření, aby pokračovala v nastoleném trendu zvyšování úrovně poskytovaných služeb v maximálním souladu s požadavky právních předpisů a orgánu dohledu.

Za zjištěná pochybení nám správní orgán uložil pokutu ve výši 500.000 Kč, což odpovídá 0,15 % obratu SMS finance, a.s. v daném roce. ČNB ve svém Příkazu uvádí, že vyměřená pokuta je při samé dolní hranici zákonem vymezeného rozpětí a zároveň že má takto vyměřenou pokutu za adekvátní intenzitě zjištěného pochybení.

SMS finance, a.s. rozhodnutí ČNB vyplývající z provedené kontroly plně respektuje.

Zbyšek Kawulok, předseda představenstva

Příkaz ČNB

30.04.2019

SMS finance posílila řady ČASF

Představenstvo České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) schválilo na svém březnovém zasedání přijetí společnosti SMS finance, a.s. za řádného člena asociace. Jedná se o první letošní rozšíření členské základny.

Asociace nyní zastřešuje celkem 28 společností, což reprezentuje výraznou majoritu finančně-poradenského trhu.

„Rozšiřování asociace vytváří silný hlas pro jednání s regulátory, institucemi státní správy a jinými profesními asociacemi. Byla to jedna z vizí, kterou jsem při nástupu do funkce měl a jsem rád, že se postupně naplňuje," řekl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

„Vstup společnosti SMS finance, a.s. je letos první společností, která posílila řady ČASF a v současné době jednáme s dalšími zájemci o členství. Jsem potěšen, že ČASF dnes zastupuje celé odvětví finančního poradenství, bez ohledu na obchodní model jednotlivých firem," uzavřel Marek Černoch.

logo SMS finance

04.10.2017

Úprava názvu a loga společnosti

S účinností od 1. listopadu 2017 upraví společnost SMS finanční poradenství, a.s., svůj obchodní název na SMS finance, a. s. Zároveň ji bude prezentovat i aktualizované logo. Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje atd.) zůstávají beze změny.

K úpravě obchodního názvu společnosti vedly její management zejména marketingové důvody, ale i některé důvody ryze praktické, kdy příliš dlouhé jméno často ztěžovalo písemnou či telefonickou komunikaci. „Nový název jsme záměrně zvolili tak, aby byl kratší a snadno zapamatovatelný a zároveň abychom pro naše klienty i partnery byli stále lehce identifikovatelní i po jeho úpravě. Zůstáváme tedy tou samou ,Esemeskouʻ, jen máme nový, kratší a modernější účes,“ říká statutární ředitel Zbyšek Kawulok.

Také původní internetové adresy společnosti www.sms-as.eu a www.sms-as.cz budou od výše uvedeného data přesměrovány na adresu www.smsfinance.cz. E-mailové kontakty s koncovkou @sms-as.eu pak budou doručovány na adresy končící @smsfinance.cz.

Je třeba zmínit, že změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které společnost má vůči svým stávajícím obchodním partnerům a klientům, ani na jejich práva a závazky vůči společnosti s původním názvem SMS finanční poradenství. V minulosti uzavřené smlouvy jsou nadále platné.

„Postupně budeme veškeré firemní prezentační a marketingové materiály inovovat. Jsme přesvědčeni, že naši klienti i partneři zjednodušení názvu ocení. A vzhledem k tomu, že logo, kterým se prezentujeme nejčastěji, zůstává prakticky stejné, věříme, že si na pozměněné jméno velmi brzy zvyknou,“ dodává Zbyšek Kawulok.

Nové logo společnosti ke stažení zde.

KONTAKTY:
Martina Kaňáková, tisková mluvčí
[email protected], tel. 724 317 761

Back Office
Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 388
Tel.: 558 432 177
E-mail: [email protected]

Sídlo společnosti SMS finance
City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Tel.: 222 755 140, 731 130 381
E-mail: [email protected]

30.5.2017

Podporujeme Týden čtení dětem

Jako generální partner projektu Celé Česko čte dětem se rádi zapojujeme i do 7. ročníku Týdne čtení dětem, který proběhne od 1. do 7. června. Cílem akce je motivovat děti, mladé lidi, ale i dospělé k soustavnému čtení a rozvíjet jejich lásku k literatuře a ke knihám. K celorepublikové kampani se připojíme fotografickou soutěží určenou zejména dětem a mladým lidem, nazvanou CO ČTE TVOJE RODINA.

Pravidla jsou jednoduchá: během Týdne čtení dětem, tedy od 1. do 7. června 2017, stačí poslat fotografii knížek, které právě čtou členové dané rodiny (máma, táta, brácha, ségra, klidně i babička a dědeček, a samozřejmě sám autor/ka fotografie). Knížky lze vyfotit nějak nápaditě – fantazii se meze nekladou, nebo klidně jen obyčejně, to záleží jen na autorovi fotky. Fotku knížek je pak třeba poslat na e-mailovou adresu fotosoutez@sms-as.eu a uvést své jméno, adresu a věk.

Autory prvních 300 došlých fotografií odměníme poukazem na audioknihu dle vlastního výběru, kterou je možné stáhnout do mobilu, tabletu, počítače… Fotografie poté vystavíme v albu na facebookových stránkách naší společnosti – všichni zájemci si tak budou moci prohlédnout, co se v českých rodinách právě čte :).

Čtěte, foťte a své fotky posílejte! Už se těšíme na fotky knížek, které se u Vás doma právě letí:)!!!

Podrobnější informace o soutěži, včetně úplných pravidel, naleznete na stránkách https://www.esemeska.eu/…voje-rodina/.

26.5.2017

Oficiální video z 1. konference bez zbytečných řečí, která se konala 21. dubna 2017 v Ostravě

24.4.2017

1. konference bez zbytečných řečí – o čem se tedy mluvilo?

V pátek 21. dubna proběhla v prostorách ClarionCongress Hotelu Ostrava 1. konference bez zbytečných řečí. Jak už název napovídá, šlo o velmi pragmaticky a pracovně pojaté setkání více než dvou stovek poradců a manažerů společnosti SMS finanční poradenství, jež bylo zaměřeno především na prezentaci nových informačních nástrojů.

Zřejmě nejočekávanějším bodem programu bylo představení inovovaného softwaru pro poradenskou práci, který nese název dIN (neboli digitální Informační nástroj). Práce na jeho vývoji trvaly více než rok a na testování a precizování aplikace se podílela celá řada manažerů SMS. „Jedná se o velký technologický posun. dIN je velmi rychlý, efektivní, logický i intuitivní. Jeho velkým přínosem je komplexnost a provázanost veškerých agend. Jinými slovy – každodenní práci poradců dIN zásadním způsobem zrychlí a zjednoduší,“ shrnuje generální ředitel SMS finanční poradenství Zbyšek Kawulok.

Dalším důležitým pomocníkem poradců i manažerů, jež byl na konferenci představen, je majetkový srovnávač a sjednávač. Program umožňuje velmi komfortní a přehledné porovnání podmínek jednotlivých pojišťoven a následně uzavřít pojistku v online režimu.

Prostor byl věnován i dalším marketingovým a prezentačním kanálům, které mohou poradci a manažeři při své práci využívat. Lektor SMS Akademie a ředitel prodeje pro firemní klientelu Aleš Vavrečka informoval o probíhajících SMS OpenDays určených zájemcům o profesní spolupráci, Lumír Wolter zhodnotil dosavadní výsledky tzv. welcomecalls – jde o jeden z nástrojů, jímž společnost SMS ověřuje kvalitu poskytovaného poradenství. Jak funguje Esemeska na sítích a jak byla koncipována struktura nového firemního webu, představil účastníkům konference Zbyšek Kawulok spolu s Františkem Saidlem, ředitelem SMS Akademie.

„Naším cílem bylo uspořádat veskrze pracovní setkání, bez planých řečí, a ukázat, jakou profesní podporu mají naši poradci a manažeři k dispozici a jak konkrétně jí mohou při poradenské činnosti využívat. Věříme, že nové nástroje přispějí k dalšímu zkvalitnění a také zjednodušení jejich práce,“ uzavírá Zbyšek Kawulok.

9.4.2017

1. konference bez zbytečných řečí

Konference společnosti SMS finanční poradenství nazvaná 1. konference bez zbytečných řečí se uskuteční dne 21. dubna 2017 v prostorách Clarion Congress Hotelu v Ostravě.

Setkání, na němž budou představeny inovované softwarové a komunikační nástroje pro poradce a manažery společnosti, bude ryze pracovní. „Plácání se po ramenou a nepodstatné plkání si odpustíme. Chceme stručně a jasně prezentovat, jakou softwarovou podporu naši lidé dostávají a jak se aktuální změny promítnou do jejich každodenní praxe,“ říká statutární ředitel Zbyšek Kawulok.

Účastníci konference budou moci zhlédnout řadu příspěvků věnovaných konkrétním nástrojům pro poradenskou a manažerskou práci a samozřejmě nebude chybět prostor pro otázky a diskuzi k jednotlivým tématům.

Program konference je následující:

10:30 - Přivítání ranní kávou

11:00 - dIN – digitální Informační Nástroj, prezentace nového rozhraní pro poradce a manažery

12:30 - SMS OpenDay – příležitost, jak rozvíjet tým

13:30 - Servírovaný oběd

14:45 - Prezentace SMS na sítích aneb Jak být důvěryhodný pro klienty a atraktivní pro nové kolegy

15:45 - Majetkový sjednávač – představení nového nástroje v Adminu pro srovnání i sjednání majetkového pojištění z jednoho rozhraní

16:30 - Welcome call – vyhodnocení, statistiky, zkušenosti

17:00 - Raut, open bar

21:00 - Oficiální zakončení konference. Je pátek, Stodolní se rozjíždí:-)

Doporučený oděv: business casual

2.1.2017

Myslíme na Celé Česko čte dětem

Organizaci Celé Česko čte dětem podporujeme jako generální partner projektu během celého roku. Přispět na podporu čtení rodičů s dětmi mohli také všichni návštěvníci našeho vánočního večírku a v rámci slavnostního večera se podařilo vybrat celkem 95 tisíc korun. Děkujeme všem, kdo přispěli, i všem našim poradcům a manažerům, kteří myšlenku společného čtení rodičů a dětí podporují formou individuálního dárcovství. Připojujeme i poděkování ředitelky projektu paní Evy Katrušákové, jež zaznělo na vánočním večírku.

Poděkování z Celé Česko čte dětem

Vážený pane řediteli, vážené vedení společnosti, vážení dárci, dámy a pánové.

Ráda bych využila této slavnostní předvánoční chvíle, abych vyslovila slova díků. Společnost SMS finanční poradenství je generálním partnerem Celé Česko čte dětem a má obrovskou zásluhu na tom, že můžeme realizovat konkrétní projekty nejen v regionech, ale i celostátně. Naše osvětová a mediální kampaň má v dnešní době obrovský význam, sahá k podstatě rodinné pospolitosti a ovlivňuje a podporuje psychický a intelektuální vývoj těch nejmenších a potažmo i dalších generací.

Dovolte mi, abych poděkovala vedení společnosti, všem manažerům, poradcům, zaměstnancům a všem spolupracovníkům SMS finančního poradenství. Moc si vážíme Vaší podpory. Synergické propojení firemního a individuálního dárcovství je PŘÍKLADEM JEDNÁNÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ FIRMY A JEJÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ VE 21. STOLETÍ.

Naše velké poděkování směrujeme také ke všem individuálním dárcům v tomto sále. Přeji vám všem příjemné vánoční svátky v rodinném kruhu a v novém roce pevné zdraví a osobní spokojenost.

Eva Katrušáková
ředitelka Celé Česko čte dětem

26.9.2016

Stanovisko SMS k Rozhodnutí ČNB Č.j. 2016 / 99647 / 570 (sp.zn. Sp/2014/250/573) ze dne 25. srpna 2016

Rozhodnutí ČNB

Dne 25. srpna 2016 jsme obdrželi Rozhodnutí ČNB (dále také „Správní orgán“), na základě něhož byla naší společnosti uložena pokuta ve výši 400 tis. Kč. Stalo se tak po ukončení hloubkové kontroly, která probíhala nepřetržitě více než dva a půl roku od 31.1.2014 do 25.8.2016. V jejím průběhu si kontroloři ČNB kromě smluvních podkladů a dokumentů vyžádali zpřístupnění našeho intranetu (Adminu) a to na úrovni „správce,“ všech aplikací, včetně našeho unikátního softwaru Galaxy, prozkoumali call skripty firem zabezpečujících pro naše manažery navolání schůzek (tzv. cold calls), hovořili s vedením, odbornými garanty, vybranými manažery, poradci a klienty.

Z celé široké škály kontrolovaných činností bylo nalezeno pouze 5 nedostatků, které jsou v rozhodnutí sice označeny jako správní delikty, ale dle vyjádření Správního orgánu cit. „nebylo zjištěno, že by spáchanými správním delikty došlo ke škodě na majetku zákazníků.“

V pořadí prvním nedostatkem je podle Správního orgánu zjištění, že do 6.2.2014 naše společnost v materiálu „Informace pro klienta“ a ve vnitřním předpisu „Kodex etiky při zprostředkování životního pojištění“ prezentovala životní pojištění jako „spoření.“
Pojem „spoření“ jsme v uvedených materiálech uváděli v dobré víře, že jej lze užívat, když v té době byl prezentován rovněž na webových stránkách k životnímu pojištění Flexi Pojišťovnou České spořitelny, která je dlouhodobě našim významným partnerem. Tato skutečnost a argument, že všechny uvedené dokumenty byly v létech 2011, 2012 a 2013 prokonzultovány s ČNB a že k jejich finálnímu obsahu zástupci ČNB nevznesli žádnou připomínku, nebyla v rozhodnutí Správního orgánu zohledněna. Stejně tak byl Správním orgánem odmítnut náš argument, že termín spoření je na trhu běžně užíván a v určitém kontextu jej nelze zcela nahradit pojmem investování. V rozhodnutí ČNB nebyly okomentovány výsledky průzkumu všech prezentací a školících materiálů našich interních lektorů, které si kontroloři ČNB vyžádali a rovněž ani pohovory, které s jednotlivými lektory uskutečnili. Z toho vyvozujeme, že hlavním důvodem opomenutí v tomto případě pravděpodobně byla skutečnost, že naši školitelé a jejich školící programy jednoznačně prokazují, že naši poradci absolvují kvalitní školení, kde je jim otázka rozdílu mezi investováním a spořením náležitě vysvětlena.

Argumentace ČNB se opírá i o 9 stížností klientů. Podle našeho názoru, stížnosti klientů, ze kterých Správní orgán vycházel, nemohou být podkladem pro jasná a nezpochybnitelná zjištění. Vyjádření klientů nejsou zcela jednoznačná, představují zlomek v řádu setin procent sjednaných obchodních případů a u většiny z nich byl poradce námi sankcionován. Svědčí o tom fakta, která nebyla v rozhodnutí zohledněna. Za kalendářní rok 2014 byl počet sjednaných obchodních případů našimi poradci 26 565, celkový počet stížností 124 (oprávněných bylo 44), suma námi uložených sankcí, která byla v plné výši poukázaná na dobročinné účely, byla 76 000 Kč. Stejně tak v roce 2015 byl počet sjednaných obchodních případů 25 681, celkový počet stížností 100 (z toho oprávněných 37) a celková částka účastníkem řízení uložených sankcí byla 144 000 Kč. Z toho je zřejmé, že počet stížností na činnost našich poradců v poměru k celkovému počtu realizovaných obchodních případů, je zanedbatelný. K tomu považujeme za nutné dodat, že všechny tyto případy z preventivních důvodů jednotlivě zveřejňujeme v našem intranetu (Adminu).

I přes tyto skutečnosti jsme ihned po upozornění ČNB uvedené dokumenty opětovně přepracovali do stavu vyhovujícímu požadavkům ČNB.

Našim druhým prohřeškem podle Správního orgánu bylo, že jsme nedostatečně informovali klienty o nákladovosti životního pojištění a finančních důsledcích „přepojištění“
Hlavním argumentem byla skutečnost, že v Kodexu etiky je požadován podpis klienta na simulaci pojištění, když roční běžné pojistné přesahuje částku 24 tis. Kč, z čehož Správní orgán vyvodil, že klientům s nižším pojistným není simulace vývoje investičního účtu zprostředkována. Fakt, že dokládání klientem podepsané modelace vývoje pojištění a její archivace je činností, kterou většina naší konkurence neprovádí a že neexistuje žádný právní předpis příslušné relevance, který by tuto povinnost nařizoval nebo alespoň doporučoval, byl Správním orgánem odmítnut, stejně jako argument, že tímto není poradce námi zbaven povinnosti informovat klienty o provedené modelaci. K tomu dodáváme, že kritizované opatření jsme přijali nejen, abychom se ujistili, že klient, který sjednává produkt s pojistným přesahujícím uvedenou částku, byl předem informován o nákladovosti a výnosnosti programu, ale také proto, že by tato hranice pojistného u investičního životního pojištění měla být překračována pouze ve výjimečných podrobně zdokumentovaných případech.

V pořadí třetím a dle vyjádření ČNB zároveň nejzávažnějším nedostatkem byla skutečnost, že konkrétní výši odměny poskytované poradci při sjednávání investičních produktů (podílových fondů apod.) naši poradci klientům sdělovali pouze tehdy, když zákazník o tuto informaci projevil zájem.
Rovněž i v tomto případě nebyl akceptován náš argument, že jsme používali postupy a dokumenty, které byly v minulosti předmětem kontroly ze strany České národní banky (tzv. „Infolist“) obsahující mimo jiné informace o pobídkách v rozsahu zdokumentovaném správním orgánem a že uvedený dokument byl námi vytvořen na základě podnětu správního orgánu. I přes tuto skutečnost jsme ihned po upozornění ČNB uvedený dokument opětovně přepracovali do stavu vyhovujícímu požadavkům ČNB. K tomu dodáváme, že naši poradci jsou oprávněni zprostředkovávat pouze standardní transparentní produkty investičního charakteru a mohou bez omezení poskytovat klientům slevy na vstupních poplatcích, čehož v maximální míře využívají.

Čtvrtým naším pochybením podle Správního orgánu bylo neuchovávání kopií zprostředkovaných smluv doplňkového penzijního spoření, výstupů z našeho poradenského softwaru Galaxy, který je u nás používán fakultativně a telefonních záznamů komunikace s účastníky a zájemci doplňkového penzijního spoření.
Skutečnost, že se schůzky našich poradců s potencionálními klienty v absolutní většině případů netýkají poskytnutí služeb v oblasti důchodového spoření (ve sledovaném období za rok 2013 bylo našimi poradci sjednáno pouze 76 smluv doplňkového penzijního spoření) a že rovněž i „navoláním“ schůzky s využitím služby call centra nedochází k žádným jednáním o produktech, resp. že jejich účelem je pouze sjednat schůzku z oblasti finančního poradenství, nebyla Správním orgánem akceptována. Proto jsme i v tomto případě přijali opatření, která tyto námitky řeší.

Posledním pátým naším nedostatkem dle vyjádření Správního orgánu bylo nedostatečné zaznamenávání požadavků a potřeb klientů a důvodů pro doporučení pojistného produktu.
Správní orgán analyzoval záznamy jednání poradců s klienty u 68 pojistných smluv a dospěl k názoru, že kolonka pro ručně vpisovaný záznam byla našimi poradci vyplňována cit.: stručně, obecně a neobsahovala individuální požadavky a potřeby klientů. Naše námitka, že žádný právní předpis nestanoví, v jakém rozsahu a jak široce má zprostředkovatel zaznamenat důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu a že jsme z tohoto důvodu v dobré víře užívali postupy a dokumenty, vůči kterým nebylo dříve ze strany Správního orgánu nic vytýkáno, nebyla rovněž ani v tomto případě, stejně jako další naše námitky, akceptována.

Za uvedené správní delikty jsme byli Správním orgánem pokutováni částkou 400 tis. Kč (pokuta v tomto případě mohla činit až 20 mil. Kč), přičemž ve svém vyjádření Správní orgán uvádí cit.: „takto uložená pokuta je výrazně při dolní hranici zákonem stanoveného rozpětí.“ V náš prospěch bylo zohledněno zejména cit. „množství nápravných opatření přijatých účastníkem řízení. Další polehčující okolností je to, že nebylo zjištěno, že by spáchanými správními delikty došlo ke škodě na majetku zákazníků.“ Aby sankce za správní delikty podle Správního orgánu byla pro nás citelná a mohla tím plnit svoji represivní a preventivní funkci, byla nastavena na částku, která činí 1,5 promile obratu naší společnosti, který v roce 2015 dosáhl úrovně 260.222.000 Kč.

I přes řadu našich výhrad, které nebyly ve stanoviscích ČNB zohledněny, nebudeme se proti tomuto rozhodnutí odvolávat. Uvedenou pokutu vnímáme spíš jako návratnou investici. V průběhu dvou a půl let nám pracovníci ČNB věnovali neskutečné množství času. Pomohli nám vylepšit nejen administraci naší práce, ale díky jejich tlaku na dodržování legislativy všichni naši poradci pochopili, že je zapotřebí služby klientům poskytovat na vyšší úrovni, než je v České republice obvyklé. A za to jim patří dík.

Zbyšek Kawulok
Statutární ředitel

8.9.2016

Oslava 10. narozenin kampaně Celé Česko čte dětem s Jarkem Nohavicou se vydařila!

Jedinečný Benefiční koncert Jarka Nohavici se konal 3. září 2016 v 19.00 hod. v Nohavicově klubu Heligonka v Ostravě v Dolní oblasti – Vítkovice. Nemohli jsme mezi podporovateli projektu chybět ani my coby generální partner. Koncert provázela úžasná neformální atmosféra, stejně jako následné posezení u sklenky vína. Celý výtěžek z koncertu byl věnován na konkrétní projekty: Čtení dětem v nemocnicích, Sbírky dětských knížek do nemocnic a ordinací dětských lékařů, Babička a dědeček do školky a Moje první kniha.

Občanský průkaz SMS