Klient v bavlnce

Žádná firma vám nedokáže zaručit, že budete stoprocentně spokojeni s prací každého jejich poradce, i když to některé o sobě tvrdí. Podle průzkumů veřejného mínění lidé už mají po krk poradců, kteří jim vnucují svá řešení bez ohledu na to, zdali je to pro klienta výhodné. Pozitivní skutečností je, že na českém trhu v současné době působí tak velký počet finančních poradců, že by pro vás neměl být problém vybrat si toho, kdo si vás opravdu zaslouží.

Na co si dát pozor a co byste měli od finančního poradce požadovat?

 1. Měl by být schopen zabezpečovat pro vás KOMPLEXNÍ SLUŽBY včetně těch, za něž je hůře odměňován.

  Měl by vám tedy nabídnout nejen životní pojištění, za které obvykle obdrží nejvyšší provizi, ale také pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel. Samozřejmostí by mělo také být, že vám nabídne optimální spořicí a investiční programy pro realizaci vašich životních cílů a v případě potřeby výhodnou hypotéku či jiný úvěrový program. V neposlední řadě by vám měl pomoci i s řešením vašich finančních obtíží. Pro poradce SMS by to neměl být žádný problém, protože všichni průběžně procházejí náročným vzděláváním zaměřeným na poskytování komplexních služeb.

  Tip: Dříve než s poradcem začnete spolupracovat, ověřte si, jestli má možnost a je ochoten pro vás zabezpečit komplexní služby. Pokud s vámi bude mluvit jen o životním pojištění, raději si vyberte někoho jiného. Zajímá-li vás, jak fungují firmy typu „průtokového ohřívače“, přečtěte si tento článek v našem internetovém magazínu Esemeska.eu.

 2. Měl by mít možnost SVOBODNĚ vybírat produkty od VÍCE PARTNERŮ a oprávnění provádět k nim klientský servis.

  Každý poradce firmy makléřského typu vám bude tvrdit, že pracuje v nezávislé společnosti. Pravda je, že prakticky žádná z těchto společností, včetně naší, není zcela nezávislá, protože je smluvně svázána s partnery řadou pravidel, která musí při zprostředkování jejich produktů dodržet.

  Na rozdíl od jiných společností poradce SMS může pro vás svobodně vybrat jakýkoliv produkt od kteréhokoliv partnera, protože žádný z nich u nás není provizně či jinak upřednostněn. Konkurenční firmy, které také tvrdí, že jsou nezávislé, běžně vyvíjejí tlak na své poradce, aby klientům nabízeli výhradně preferované produkty, za něž obvykle mají vyšší provize, bez ohledu na to, zdali jsou stejně výhodné i pro klienty. To, na co byste si měli dát zvlášť pozor, jsou produkty se značkou zprostředkovatelské firmy. Na první pohled mohou pro vás vypadat výhodněji než standardní produkt, ale po pozorném přečtení pojistných podmínek a doplňků pod čarou mnohdy zjistíte, že je v nich obsažen skrytý háček. Na rozdíl od běžně dostupných produktů často bývají předražené nebo klientovi poskytují za stejné peníze nižší pojistnou ochranu. Navíc, ve srovnání se standardními produkty je mnohem obtížnější získat k nim důvěryhodné informace. To je také důvod, proč jsme se rozhodli, že cestou tvorby vlastních produktů se značkou SMS nepůjdeme.

  Vzhledem k tomu, že máme sjednanou spolupráci prakticky se všemi pojišťovnami působícími na českém trhu a s řadou bank a finančních institucí, naši poradci mohou v případě potřeby za vás vyřešit i řadu administračních a jiných problémů.

  Tip: Dříve než s poradcem začnete spolupracovat, zjistěte si, s kolika partnery jeho firma spolupracuje. Důležité také je, zdali pro vás může produkty svobodně vybírat. Pokud vám nabídne produkt vytvořený výhradně pro poradce jeho firmy, pořádně si přečtete pojistné podmínky nebo nás kontaktujte. Rádi vám s výběrem vhodného produktu pomůžeme.

 3. Měl by být schopen poskytovat vám BEZPLATNÝ SERVIS.

  Jako klient si zřejmě nepřejete, aby vás poradce navštěvoval pouze tehdy, když s vámi udělá kšeft. Přirozeně od něj očekáváte, že se o vás v případě potřeby postará. Jak ovšem poznáte poradce, u něhož lze předpokládat, že se o vás bude starat i po uzavření smluv?

  První otázkou je, zdali pro vás bude ochoten vykonávat služby zdarma, přesněji řečeno, které jste si u něj předplatili tím, že jste s ním sjednali produkty. To byste měli umět rozpoznat z jeho projevu.

  Dále byste si měli uvědomit, že se vám poradce bude moci trvale věnovat jedině tehdy, pokud v oboru zůstane. Práce s lidmi by ho měla bavit, finanční poradenství by mělo dostatečně uspokojovat jeho ambice. Dále by měl mít pozitivní vztah k firmě, kterou zastupuje, a v neposlední řadě by měl být schopen zabezpečit si v poradenské branži trvalý příjem zejména tím, že jej budete doporučovat svým známým, aniž by vás o to musel požádat.

  Nespornou výhodou poradců SMS je, že pro ně manažeři zabezpečují navolání schůzek, a tím nejsou zcela odkázáni jen na pomoc vlastních klientů.

  Dalším stabilizačním faktorem pro naše poradce je nesrovnatelně vyšší podíl z provize, který od nás za sjednání produktu obdrží, na rozdíl od naší konkurence, která spíš preferuje odměňování vrcholových manažerů a vlastníků firem. Tím, že namísto drahých reklam investujeme do poradců, mohou vám věnovat více času a nabízet vám produkty i s nižším finančním ohodnocením, tzn. poskytovat vám kvalitnější služby.

  Tip: Zeptejte se poradce, jak dlouho pracuje v oboru, jak jej tato práce naplňuje, jaký vztah má ke své firmě, jak je odměňován, a hledejte disproporce v jeho odpovědích. Nebude tak pro vás problém „oddělit zrno od plev“.

 4. Měl by ZNÁT SVOU CENU.

  Poradce, který má předpoklady setrvat v tomto náročném oboru, poznáte také podle toho, že si váží svého času, a proto spolupracuje pouze s těmi klienty, na něž je spolehnutí. Poradce, který zná svoji cenu, se nebojí říct vám na rovinu, že od vás očekává serióznost a upřímnost. Pokud se spolu na něčem dohodnete, mělo by to platit pro oba stejně. Upřímnost a otevřenost vám oběma pomůže nejen při vytváření vzájemné důvěry, která je základním předpokladem úspěšné spolupráce, ale zároveň tím poradci dáte šanci, aby se vám mohl plně přizpůsobit, a nebude pro vás problém doporučovat jej lidem ve vašem okolí. Tím si zároveň pojistíte, že se poradce o vás bude moci postarat i v budoucnu.

  Tip: Pokud zjistíte, že má pro vás poradce příliš mnoho času, vždy se vám přizpůsobí, aniž by o cokoliv požádal, buďte na pozoru! Možná jednáte s ne příliš úspěšným jedincem, ale často se takto projevuje manipulant, který vám spotřebovaný čas náležitě naúčtuje v předražených nebo nevýhodně nastavených produktech.

 5. Měl by postupovat SYSTEMATICKY.

  Dříve než vám poradce nabídne své služby, měl by se nejprve seznámit s vaší představou o finančním zabezpečení. Než se podívá do vašich smluv, měl by pro vás zpracovat přehled o sociálních dávkách a důchodech, které můžete očekávat jak v době penze, tak i v případě nenadálých životních událostí. Naši poradci k tomuto účelu využívají náš unikátní poradenský software GALAXY, s jehož pomocí pro vás zpracují tzv. DIAGNOSTIKU OSOBNÍCH FINANCÍ. Tedy odborně zpracovanou analýzu vašich potřeb a cílů. Teprve poté by se měl poradce začít zabývat tím, co máte pro pokrytí svých potřeb sjednáno, jak máte nastaveny produkty, a začít také přemýšlet o tom, jak vám může pomoci co nejefektivněji tyto programy upravit, doplnit či nahradit.

  Přitom platí zásada, že by od vás měl vyžadovat pouze informace nezbytně potřebné pro řešení služby, kterou jste si objednali. Běžně se stává, že poradci konkurenčních firem jsou nuceni na začátku jednání podrobit klienta nepříjemnému výslechu. I když to odborně nazývají analýzou příjmů a výdajů, skrytým účelem této analýzy je získat informace o klientově majetku, a tím určit i jeho „výtěžnost“. Finanční plány konkurenčních společností jsou z tohoto hlediska spíš nástrojem manipulace než prostředkem k zabezpečení kvalitních služeb.

  Budete-li spolupracovat s naším poradcem, rád s vámi tyto otázky prodiskutuje, popřípadě vám s pomocí GALAXY zpracuje i uvedenou analýzu, ale teprve tehdy, až si získá vaši důvěru a sami o to projevíte zájem.

  TIP: Vyberte si našeho poradce a nezávazně jej požádejte, aby vám s pomocí GALAXY zpracoval DIAGNOSTIKU OSOBNÍCH FINANCÍ a seznámil vás s tím, jak bude probíhat vaše případná spolupráce. To, že si s ním nezávazně popovídáte, vás nic nestojí, a navíc vás obdaruje audioknihou ze SMS Audiotéky. Vybrat si ji můžete na této stránce.

 6. Neměl by vás MANIPULOVAT.

  Poradce v naší SMS Akademii učíme vést rozhovor s klientem metodou FINANČNÍHO KOUČINKU, která vylučuje používání manipulačních technik. Tato metoda je založena na vytvoření rovnovážného partnerství mezi poradcem a vámi na bázi vzájemné výhodnosti. Poradce v roli kouče spíš naslouchá, než radí. Vychází z toho, že i jako klient mnoho o pojištění či investicích víte, jen mu dělá problém se ve směsi těchto informací vyznat a zužitkovat je v praxi. Je to tím, že jsme permanentně ze všech pozic manipulováni a obchodováni. Pokud začnete spolupracovat s našimi poradci, pomohou vám tyto informace přeuspořádat, doplnit a prohloubit vaši FINANČNÍ GRAMOTNOST.

  Poradce, který vás nemanipuluje, poznáte také podle toho, že vám u každého řešení či produktu sdělí nejen jeho plusy, ale nebojí se před vámi odhalit i jeho skryté minusy.

  Tip: Zeptejte se poradce na slabé stránky produktu, který vám doporučuje. Pokud vám žádné nesdělí, buď o nich nebyl záměrně informován, anebo jste narazili na někoho, kdo se vás snaží podvést. V obou případech je to důvod, proč s ním ukončit spolupráci.

 7. Neměl by vás nutit zrušit žádný produkt.

  Velkým neduhem finančního poradenství v České republice je v současné době cyklické přepojišťování klientů. Prodejci pojistek, aby si vydělali, v řadě případů přesvědčují klienty, aby svou pojistku vypověděli a nahradili ji novou, protože za sjednání nové pojistky dostávají od pojišťoven zaplaceno, zatímco z provedení úprav v původní pojistce obvykle nedostávají nic. Provizi v těchto případech buď uhradí klient, aniž by si byl toho vědom, anebo pojišťovna, jejíž produkt byl předčasně vypovězen. Pokud jste měli v pojištění tzv. rezervotvornou složku, rázem tím přijdete i o naakumulované úspory.

  I když v řadě případů je výměna staré pojistky za novou pro klienta výhodnějším, nebo dokonce i jediným správným řešením, často se stává, že nahrazením staré pojistky novou nedojde ke zvýšení pojistné ochrany klienta či snížení její ceny. V řadě případů je tomu naopak.

  Vzhledem k poměrně nízké legislativní ochraně jste jako klient vůči poradci v nevýhodě. Zloději, který vás pojistkou okrade, nehrozí vězení jako tomu, kdo vám na ulici sebere peněženku. Přitom částky, o které vás poradce může poradce obrat, jsou obvykle mnohem vyšší. Poznat poctivého poradce je přitom pro člověka bez zkušeností v oboru čím dál tím obtížnější.

  Poradce, který na váš úkor nechce zbohatnout, vám otevřeně vysvětlí, jak je za produkty odměňován a nezatají před vámi nic podstatného, bez čeho byste se nemohli kompetentně rozhodnout. Současně od něj nepocítíte žádný tlak směřující k výměně produktů. Abychom v SMS tyto případy tzv. mis-sellingu minimalizovali, každý prohřešek poradce vůči klientovi v našem intranetu zveřejňujeme, včetně nápravných opatření a sankcí. Tím, že na kvalitní a férové poradenství klademe mimořádný důraz, počty případů poškození zájmů klienta našimi poradci jsou méně četné než v konkurenčních společnostech.

  Tip: Dříve než cokoliv podepíšete, vyžádejte si čas na prostudování veškeré dokumentace, zejména pojistných podmínek, a pokud budete mít pochybnosti, kontaktujte nás. Rádi vám s tím pomůžeme. Stejně tak nás informujte, pokud budete mít pochybnosti, zdali vám náš poradce dobře poradil.

Co pro vás může udělat náš poradce, abyste se cítili jako v bavlnce?

 • Stane se vaším finančním koučem, tzn. rovnocenným partnerem, který vás nebude poučovat, nic vám vnucovat a bude s vámi spolupracovat na bázi vzájemné výhodnosti.
 • Bude s vámi chtít vytvořit dlouhodobý vzájemně vyvážený vztah.
 • Zprostředkuje pro vás jakýkoliv standardní produkt prakticky všech pojišťoven působících na českém trhu i řady významných finančních institucí a přitom nebude kohokoliv či cokoliv upřednostňovat.
 • Bude od vás vyžadovat pouze ty informace, které jsou nezbytné k tomu, aby pro vás vykonal službu, o kterou jste jej požádali.
 • Plně se vám přizpůsobí, protože jej k ničemu nenutíme. Trváme pouze na tom, aby v maximální míře uspokojil vaše potřeby.
 • Poskytne vám kompletní pravdivé informace, bude vás informovat nejen o plusech, ale také minusech doporučených produktů a nic důležitého před vámi nezatají.
 • Bude vám věnovat víc času než poradci z konkurenčních firem a poskytovat vám zdarma kvalitní servis.
 • Nevystaví vás žádnému tlaku a poskytne vám informace v takové formě, abyste se mohli samostatně snadno rozhodnout.
 • Pomůže vám s využitím metody SMS finanční rovnováhy dosáhnout ekonomické svobody, resp. finanční nezávislosti na pojišťovnách.
 • S pomocí našeho špičkového poradenského software GALAXY pro vás zpracuje tzv. DIAGNOSTIKU OSOBNÍCH FINANCÍ, a tím pro vás zabezpečí přesné nastavení pojistných částek, spořicích a investičních nástrojů.
 • Podpoří růst vaší FINANČNÍ GRAMOTNOSTI a zvýší tím i vaši odolnost vůči těm, kteří se vás snaží manipulovat.
 • Nebude od vás vyžadovat doporučení. Sami se tak budete moci rozhodnout, zdali jeho služby doporučíte svým známým.
 • Poskytne vám zdarma audioknihuSMS Audiotéky.
Klient v bavlnce