Proč přestoupit k nám

20 důvodů, proč ANO:

 1. Nejspíš stejně jako ve vaší firmě budete i u nás moci zabezpečovat pro klienty komplexní poradenství. Na rozdíl od většiny našich konkurentů se u nás budete moci o výběru vhodných produktů rozhodovat zcela svobodně a sestavovat svým klientům řešení z téměř neomezené nabídky transparentních pojistných, investičních, úvěrových a dalších finančních nástrojů. Seznam našich partnerů najdete zde.
 2. Zaplatíme vám za práci pravděpodobně mnohem lépe než vaše firma, což je jednou z našich největších předností. Na rozdíl od většiny konkurentů nezadržujeme provize, platíme včasně a hlavně uplatňujeme jeden vzorec pro výpočet provizí u všech produktů. Z každé koruny, kterou nám za produkci zašle partner, 42 haléřů přísluší nejníže postavenému Junior poradci. Týká se to nejen základních, ale i tzv. následných provizí, které u jiných společností tvoří zdroj odměn vrcholového managementu. Neuplatňujeme žádný váhový systém k upřednostňování vybraných produktů. Stejně tak i storna za předčasné vypovězení smluv klientů u nás přesně odpovídají stornům účtovaným pojišťovnou, což také není běžnou praxí u našich konkurentů.
 3. Budete se moci spolehnout na bezchybné, přehledné a hlavně včasné zpracování provizí. Jsme jedním z mála (možná jediným) makléřem, který polovinu provizí zaplatí svým finančním poradcům dřív, než je obdrží od partnerů (provize za předchozí měsíc posílají pojišťovny na účet SMS většinou až po 25. dni v měsíci). V případě zájmu nováčkům poskytujeme i zálohové provize.
 4. V svobodném prostředí naší firmy se stanete rovnocenným partnerem svého manažera. Nebude vás k práci pohánět, trestat nebo nařizovat vám, jak máte jednat se svými klienty.
 5. Budete-li mít o to zájem, naši manažeři budou pro vás zabezpečovat navolávání schůzek pracovníky call center, s nimiž spolupracují. Budeme však rádi, když využijete možnosti, které skýtá náš systém vzdělávání a naučíte se získávat doporučení a sami si navolávat schůzky bez použití manipulačních technik.
 6. Poskytneme vám zdarma přenosnou tiskárnu, v případě zájmu i notebook, tablet či mobilní telefon, a naučíme vás prakticky veškerou produkci s klientem sjednávat elektronicky. Zvětšíme tím rozsah vašich služeb, zabezpečíme bezchybnost vyplnění smluv, ušetříme váš čas strávený u klienta, zvýšíme váš výdělek a snížíme tíhu vašeho zavazadla.
 7. Nebudeme vás zatěžovat nadměrnou administrativou. Nemáme rádi papírování, a proto vždy hledáme cestu, jak je minimalizovat.
 8. Náš intranet, kterému říkáme Admin, bude pro vás zabezpečovat informace a kvalitní servis v rozsahu, který vysoce přesahuje běžnou úroveň konkurenčních podpůrných serverů.
 9. Poskytneme vám a vašim rodinným příslušníkům levné telefonování, uvnitř vnitropodnikové sítě zdarma, a vydrží-li naše spolupráce déle než rok, zabezpečíme pro vás také za výhodných podmínek operativní leasing na automobil exkluzivní značky a budeme vám na něj přispívat.
 10. Poskytneme vám náš unikátní software Galaxy, s jehož pomocí budete moci tvořit finanční plány nejmodernější metodou SMS finanční rovnováhy a podpořit finanční gramotnost klienta.
 11. V seminářích naší Akademie vás naučíme používat nejnovější metodu finančního koučinku, která výrazně zvýší vaši výkonnost bez použití manipulačních technik.
 12. Pro zařazení do kariérní pozice bude určující pouze vaše výkonnost a splnění certifikačních podmínek. Nikdo u nás nemůže přibrzdit či zastavit růst vaší kariéry, dokonce ani váš manažer.
 13. Přecházíte-li k nám z jiné společnosti, manažer se s vámi může dohodnout na zařazení do vyšší pozice. V následujících čtvrtletích však budete muset svou výkonností své zařazení potvrdit.
 14. Přivedete-li k nám poradce, jeho produkce se pro účely zařazení do stupně kariéry přičte k vaší produkci. Tím zároveň dojde ke zvýšení vašich provizí.
 15. Zůstanete-li nám věrni, můžete po 3 letech dosáhnout tzv. garantované pozice (viz tabulka), pod níž u nás nebudete moci klesnout.
 16. Odstraníme všechny překážky, které by mohly komplikovat rychlý a plynulý přechod do naší firmy. Jste-li zkušeným poradcem a složíte-li úspěšně zkoušku odborné způsobilosti, s výjimkou prvního semináře nebudete muset absolvovat kurz Produktové abecedy určený pro naše nováčky. Nebudete se muset zúčastnit ani Obchodní abecedy. Prokážete-li v testech požadované odborné znalosti, nebudete muset absolvovat certifikační semináře potřebné pro zařazení do vyšších kariérních stupňů.
 17. Budete moci využívat podporu odborných garantů, kteří metodicky řídí přidělenou tematickou oblast či okruh naší Akademie.
 18. Pokud se od nás rozhodnete odejít, nemusíte se obávat tzv. konkurenční doložky, protože ji v naší smlouvě nenajdete.
 19. Ocitnete se ve firmě, kterou pro své uplatnění vyhledávají sportovci, umělci a další charismatické osobnosti, které z SMS vytvářejí jedinečný energií nabitý kolektiv.
 20. Budete pracovat ve firmě, která má budoucnost.

Chcete-li nás lépe poznat, seznamte se s naší filozofií na této stránce nebo v našem internetovém magazínu Esemeska.eu.

Číslománie