Kariéra

Pokud navážete spolupráci s naší společností, váš výdělek i kariéra bude záviset pouze na vašich schopnostech, dovednostech a hlavně na tom, jak s nimi budete nakládat. Nikdo vás v růstu kariéry nebude moci přibrzdit, jen vy. Můžete se rozhodnout pro kariéru poradce s vyústěním do specializovaného poradenství a stát se konzultantem pro firemní klientelu nebo odborným specialistou na úvěrové produkty, pojištění majetku a vozidel či investičním specialistou. Svou kariéru můžete vybudovat také jako manažer, který poskytuje podporu svému týmu. I toto rozhodnutí bude příslušet pouze vám a záležet bude jen na plnění stanovených kritérií, které u nás platí pro všechny manažery stejně a bez výjimky.

Konzultant pro firemní klientelu

Firemní obchod skýtá velký potenciál produkce, který může významně posunout vaši kariéru poradce, a to tehdy, naučíte-li se používat firemní kulturu jednání. Naší snahou je výrazně se odlišit od konkurence, a to jak od přímého zastoupení pojišťoven, tak vůči multilevelům. Náš ryze nezávislý pohled ve spojení se specifickým know-how a zkušenostmi z nás činí velmi silného hráče s předpoklady „hrát ve firemním obchodě 1. ligu“.

Chcete-li poskytovat poradenství ve firmách, můžete u nás projít vzděláváním zaměřeným na firemní klientelu, které vám poskytne nejen teoretické vědomosti, ale hlavně jeho absolvováním získáte i praktické dovednosti. Po účasti na prvním semináři „Basic firemního obchodu“ a následujících třech dvoudenních tréninkových seminářích nejenže bude pro vás snadné navázat spolupráci s majiteli a manažery firem pro účely zavádění benefitů, ale také získáte účinnou osobní podporu ředitele pro firemní klientelu.

Odborní garanti a specialisté

Úroveň poradenských činností mj. závisí na metodickém vedení, které u nás zabezpečují odborní garanti, kteří současně odpovídají za úroveň odborného vzdělávání přidělené tematické oblasti. Kromě lektorské činnosti se starají o aktualizaci informací a softwaru v našem intranetu (Adminu) a někteří z nich také o vzdělávání tzv. odborných specialistů, jejichž úkolem je pomáhat poradcům se sjednáváním náročnějších obchodů v „terénu“. Jedná se o specialisty hypoteční, dále investiční a specialisty pro pojištění majetku a vozidel.

Hlavní výhodou našeho decentralizovaného systému vzdělávání a odborné podpory je, že naši odborní garanti a specialisté jsou blíž k praxi než odborníci našich konkurentů, kteří sice mají ve výkladní skříni více analytiků, ale jejich činnost je vzdálená běžné poradenské praxi.

Pokud máte zájem specializovat se a stát se špičkovým odborníkem pro některou z uvedených oblastí, popř. jejím školitelem, obraťte se s tímto požadavkem na příslušného odborného garanta. Kromě vašeho odborného potenciálu bude také důležité, zdali svou odbornost dokážete efektivně uplatnit i v praxi.

Seznam odborných garantů

  • Aleš Pekárek – odborný garant pro životní pojištění a penzijní produkty a hlavní lektor tzv. produktové abecedy určené pro nováčky
  • František Saidl – ředitel SMS Akademie, finanční analytik, odborný garant pro životní pojištění, dále pro investice, obchodní akademie pro pokročilé poradce a manažerské akademie
  • Pavlína Hanzelková – odborný garant pro vzdělávání nováčků v obchodních dovednostech (obchodní abeceda)
  • Martina Kašpárková – odborný garant pro pojištění občanského majetku a automobilů
  • Anna Skácelová – odborný garant pro pojištění průmyslu a podnikatelů
  • Aleš Vavrečka – ředitel prodeje pro firemní klientelu
  • Miroslav Vráblík – odborný garant pro spotřebitelské, hypoteční a podnikatelské úvěry
  • Petr Volný – ředitel IT, webmaster a odborný garant pro informační technologie
Schéma kariéry