Vzdělávání

Jako úplný nováček v oboru budete u nás nejprve absolvovat šestidenní kurz Produktové abecedy, v němž se naučíte porozumět světu financí a pracovat s podpůrnými programy. Jak jednat s klientem, abyste uspěli, se dozvíte na dvoudenním kurzu Obchodní abecedy. Získávání vědomostí a potřebných dovedností se však neobejde bez spolupráce s vaším manažerem, který vám v návaznosti na tato školení bude postupně předávat svoje know-how. Po složení zkoušek odborné způsobilosti budete moci zprostředkovávat pojistné a investiční produkty a dál rozšiřovat své znalosti a rozvíjet dovednosti na navazujících kurzech Obchodní akademie, Akademie odborných specialistů, či účastnit se mnoha dalších seminářů s dobrovolnou účastí.

S růstem kariérní pozice je spojena povinnost absolvovat tzv. certifikační vzdělávání, které hradí SMS. Pro každý kariérní stupeň počínaje pozicí „Poradce“ do pozice „Senior poradce“ jsou stanoveny tři celodenní certifikační semináře, které rozšiřují odbornost poradce.

Produktová abeceda

Program kurzu je rozvržen do šesti dnů a všem účastníkům bude pro potřeby výuky zřízen školicí přístup na náš intranet (Admin). Školení pravidelně probíhají ve školicích místnostech vybavených výpočetní technikou v klíčových městech Praha, Brno a Frýdek-Místek. Náplň jednotlivých školicích dnů je následující:

1. den

 • Představení a filozofie SMS, partneři SMS
 • Předpisy, kodexy etiky, kariéra a provize
 • Orientace v Adminu (intranetu SMS)
 • Práce s KIS (klientským informačním systémem)
 • Programová podpora
 • Základy životního pojištění
 • Možné daňové odpočty u finančních produktů

2. den

 • Opakování probraných témat formou otevřených otázek
 • Základy terminologie (pojistník, pojištěný, obmyšlený, indexace, vinkulace…)
 • Druhy a obsah pojistných rizik
 • Základní informace o zpracování záznamu jednání s klientem
 • Představení výpočtu pojistných rizik v programu Galaxy a praktické procvičení výpočtu v simulačním programu pojišťovny

3. den

 • Opakování probraných témat formou otevřených otázek
 • Životní pojištění a jeho srovnání, simulace programů II.
 • Základní informace o produktech finančních rezerv (podílové fondy, doplňkové penzijní spoření, spořicí účty)
 • Základy hypoték

4. den

 • Prověření znalostí z 1. až 3. dne písemnou formou
 • Identifikace finančních a pojistných potřeb
 • Infolist, význam zpracování záznamu z jednání s klientem (vše na pozadí poradenského sw Galaxy, „ochutnávka“)

5. den

 • Neživotní pojištění (občanský majetek, pojištění motorových vozidel)
 • Praktická práce s programy, modelace nabídek, smluv
 • Vypracování zadaných úkolů

6. den

 • Závěrečné přezkoušení – písemná i ústní zkouška
 • Praktická zkouška zvládnutí programů
 • Vytvoření pojistné smlouvy dle zadání
 • Vytvoření tiskových výstupů, analýza Infolist, modelace pojištění

Obchodní abeceda

Tento dvoudenní kurz je určen pro úplného nováčka v oboru a stejně jako Produktová Abeceda probíhá pravidelně ve školících místnostech SMS v Praze, Brně a ve Frýdku-Místku. Alternativně, místo toto kurzu si může nováček absolvovat dvoudenní kurz s názvem „Galaxy v praxi.“

Náplň kurzu Obchodní Abecedy

1. den
 • úvod, přínosy/užitky poradenské práce pro klienta, oslovování klientů (studené kontakty, známí, CC), trénink (nahrávky)
2. den
 • cíle a struktura 1. schůzky, výklad různých stylů (příklady: argumentační, konfrontační, konzultační, „diagnostika“), trénink schůzek – rozbor, práce ve skupinách, zjištění potenciálu

Na tento kurz jsou navázány tréninkové semináře s dobrovolnou účastí zaměřené na vedení obchodního rozhovoru, telefonní kontaktování a získávání doporučení od klientů.

Galaxy v praxi

Galaxy v praxi I:

…je o tom, jak odolat „chtíči“ poradce vidět okamžitě smlouvy klienta a vyhnout se předčasnému skromnému obchodu… Poradce se naučí, jak klienta motivovat a připravit ke spolupráci na tvorbě „preventivní prohlídky jeho finančního zdraví“, tzn. výstupů ze sw Galaxy.

Galaxy v praxi II:

Poradce se dozví, jak s výstupy pracovat fyzicky u klienta – jak jednoduše vytvořit analýzu. Natrénuje, jak efektivně klientovi říct, co jej zaujme, možná co jej bude šokovat, ale v žádném případě nudit. Celkově jde o detailně propracovanou obchodní řeč na pozadí Galaxy, která zvýší důvěryhodnost poradce a tím i pravděpodobnost úspěšného završení jednání.

Vzdělávání