Budování kariéry

Abyste mohli ve finančním poradenství uspět a zároveň vás tato práce bavila, je zapotřebí vytvořit si k ní pozitivní vztah. Finanční poradce je záslužným povoláním navzdory faktu, že jej většinou vykonávají obyčejní lidé. Z hlediska společenského významu je lze zařadit vedle takových povolání, jako je učitel, hasič či doktor. Finanční poradce sice nedokáže zabránit tomu, aby se jeho klientovi nepřihodila nějaká nepříjemná událost, ale pokud k ní dojde, kvalitním pojištěním pomůže učinit pro něj i jeho rodinu život snesitelným. Díky finančnímu poradci mohou jeho klienti trávit období penze podle svých představ, protože budou mít k tomu dostatek prostředků stejně jako na plnění jiných životních cílů.

Pokud navážete spolupráci s naší společností, váš výdělek i kariéra bude záviset pouze na vašich schopnostech, dovednostech a hlavně na tom, jak s nimi budete nakládat. Nikdo vás v růstu kariéry nebude moci přibrzdit, jen vy. Můžete se rozhodnout pro kariéru poradce s vyústěním do specializovaného poradenství a stát se konzultantem pro firemní klientelu nebo odborným specialistou na úvěrové produkty, pojištění majetku a vozidel či investičním specialistou. Svou kariéru můžete vybudovat také jako manažer, který poskytuje podporu svému týmu. I toto rozhodnutí bude příslušet pouze vám a záležet bude jen na plnění stanovených kritérií, které u nás platí pro všechny manažery stejně a bez výjimky.

Dříve než se rozhodnete udělat první krok, uvědomte si, že prostředí naší společnosti není vhodné pro každého. Pokud nejste samostatní a máte potřebu být k práci poháněni, asi se vám u nás nebude líbit. Zřejmě většina našich manažerů vám nebude ochotna zaručit ani fixní plat, protože lidé se zaměstnaneckým myšlením a bez zdravé sebedůvěry mají malou šanci v našem oboru uspět. Stejně tak nás brzy opouštějí i ti, kteří finanční poradenství chtějí využít jen k rychlému zbohatnutí.

Jestli jste se nenechali odradit, seznamte se nejprve s naší filozofií, navštivte naši facebookovou stránku nebo si v klidu přečtěte pár článků, které jsme zveřejnili v našem internetovém magazínu Esemeska.eu. Věříme, že až nás trochu poznáte, pochopíte, že nám záleží na tom, aby odpovídalo skutečnosti to, co o sobě tvrdíme. Jsme totiž přesvědčeni, že upřímné a poctivé chování je v konečném důsledku efektivnější strategií než založit svůj úspěch na zatajování důležitých informací, nefér jednání či přikrášlování sebeprezentace.

Perspektiva

V současné době je v ČR dvojnásobek poradců ve srovnání se stavem před deseti lety. Nižší legislativní ochrana klientů zapříčinila řádění šmejdů, díky nimž finanční poradenství ztratilo svou prestiž. Na klientech donedávna vydělávali nejen poradci, ale také pojišťovny, které netečně tolerovaly jejich poškozování. Přitom v našem oboru lháři lžou tak obratně, že je problematické rozpoznat toho, kdo mluví pravdu a kdo lže. Po těchto zkušenostech lidé přirozeně přestali finančním poradcům věřit. Má tedy finanční poradenství perspektivu, a jestliže ano, co je zapotřebí změnit?

 • Lidé cítí potřebu být kvalitně pojištěni a být zabezpečeni i v období penze
  Po letech vleklé recese, která u nás započala v roce 2008 a ještě stále má dozvuky, lidé mnohem víc než kdykoliv předtím vědí, že jejich život by měl být dobře zabezpečen, a také i to, že až půjdou do penze, stát se o ně pravděpodobně nepostará. Obrazně řečeno, chtějí nakupovat, ale nechtějí, aby jim bylo prodáváno. To od poradce vyžaduje změnit přístup ke klientovi a vzdát se všech manipulačních metod. Kdo se naučí s klientem jednat otevřeně a přímočaře jako rovnocenný partner, nemusí se obávat o svoji budoucí kariéru. Ze stejného důvodu naše poradce v Obchodní akademii učíme místo manipulací uplatňovat při jednání s klientem progresivní metodu finančního koučinku.
 • Poradců ubude, zvýší se kvalita a prestiž finančního poradenství
  Nové legislativní podmínky a Česká národní banka postupně vyčistí trh od šmejdů. Už nyní lze sledovat, jak početně řídnou kdysi významné společnosti, které pracují s poradci metodou průtokového ohřívače. Tím se uvolní prostor pro poradce, pro něž tato profese není brigádou, ale trvalým zaměstnáním. Přibude zájemců o toto záslužné povolání a zvýší se jeho prestiž. Chcete-li v poradenství zítra uspět, vstupte do něj již dnes a staňte se poradcem, který má budoucnost.
 • Klienti od poradce požadují komplexní poradenství a kvalitní servis
  Ještě před pár lety poradci vystačilo s klientem sjednat jeden produkt a nemusel se obávat, že jej ztratí. Na jediné schůzce bylo možné nejenže uzavřít smlouvy, ale zároveň získat řadu doporučení, na základě nichž nebylo problém navolat si dostatek schůzek. A když klient něco potřeboval, obvykle si to sám zašel zařídit do pojišťovny. Nyní se situace změnila. Klienti už mají po krk návštěv poradců z nejrůznějších společností, kteří je jeden po druhém přesvědčují, aby své produkty vyměnili za ty jejich údajně lepší. Chtějí mít pouze jednoho kvalitního poradce, který se postará o vše, bude jim trvale nablízku a bude jim schopen v případě potřeby pomoci. Jedině takovéhoto poradce doporučují svým známým, aniž by je k tomu museli vybízet.
 • Lidé stále potřebují a budou i nadále potřebovat poradit
  I když roste počítačová a finanční gramotnost obyvatelstva, v džungli pojistných a investičních produktů se vyzná jen ten, kdo se tím dennodenně zabývá a má přístup k důležitým informacím i ke všem produktům. Z tohoto důvodu lidé ještě minimálně pár let budou potřebovat finanční poradce, kteří se v otázkách financí vyznají, umí pro ně napříč konkurencí vybrat nejvhodnější produkty a správně je nastavit.

Předpoklady

 1. Vzdělání
  První podmínkou, abyste u nás mohli nastoupit, je dokončené středoškolské vzdělání. Nezáleží nám na tom, co jste studovali. Máme vlastní efektivní vzdělávací systém, v němž vás naučíme nejen porozumět světu financí, ale také poskytovat poradenské služby na špičkové úrovni. Na druhé straně, váš postoj ke vzdělávání a sebevzdělávání je jedním z kritérií, které budou rozhodovat o tom, zdali manažer, kterého jste si ke spolupráci vybrali, bude chtít také vás.
 2. Bezúhonnost
  U každého spolupracovníka vyžadujeme úředně ověřenou kopii dokladu o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů) a doklad u bezdlužnosti vůči státu (pro investiční poradenství).
 3. Pozitivní vztah k lidem
  Úspěšným finančním poradcem se může stát pouze ten, koho práce s lidmi baví a umí se pro ni nadchnout. I když naši manažeři zpravidla mají reprezentativní kanceláře, nejúspěšnější poradci raději své klienty navštěvují tam, kde se cítí nejlépe, a to bývá obvykle jejich domov.
 4. Osobní vlastnosti a postoje
  Stejně jako v ostatních poradenských společnostech se nestanete našim zaměstnancem, ale rovnocenným partnerem – osobou samostatně výdělečně činnou. K tomu je zapotřebí mít zdravé sebevědomí. Mezi nejdůležitějšími vlastnostmi, které požadujeme, je samostatnost a houževnatost při překonávání překážek, s nimiž se v průběhu své kariéry zákonitě setkávají všichni poradci.

Nastartování spolupráce

První krok můžete udělat např. tím, že vyplníte formulář na této stránce nebo se nakontaktujete přímo na manažera, s nímž máte zájem spolupracovat. Mohou vám k tomu posloužit např. facebookové stránky našich týmů, které vám prozradí užitečné informace o manažerovi a členech jeho týmu, nebo řada článků v našem internetovém magazínu Esemeska.eu. Připravte se na to, že budete muset projít výběrovým řízením nebo přijímacím pohovorem. Doba, kdy manažeři do svého týmu přijímali kdekoho, je dávno pryč. Takže abyste zvýšili své šance, zjistěte si z těchto stránek nejprve informace o naší firmě, poznejte naši filozofii, a jak spolupracujeme s klienty.

Vaše šance se zvýší, budete-li splňovat těchto 5 důležitých charakteristik:

 • Protože naši manažeři do přípravy a rozvoje svých poradců investují nemálo peněz a mnoho času, nebudou chtít spolupracovat s těmi, u nichž nelze předpokládat DLOUHODOBOU spolupráci.
 • Protože budete pracovat ve svobodném prostředí naší společnosti, manažer bude po vás vyžadovat SEBEDISCIPLÍNU a pozitivní vztah k VZDĚLÁVÁNÍ a sebevzdělávání.
 • K tomu, abyste v této práci mohli být úspěšní, je nezbytné vytvořit si potřebné návyky. Manažer bude po vás nejspíš vyžadovat, abyste svému zapracování věnovali MAXIMUM ČASU a považovali je za prioritní záležitost.
 • Důležité budou rovněž i vaše REAKCE. S negativním přístupem k práci, k lidem a životu nelze v našem oboru uspět. Pokud jste přesvědčeni o tom, že za vaše úspěchy či neúspěchy mohou druzí, zřejmě by s vámi manažer jen marnil čas.
 • Nejdůležitější charakterovou vlastností je u nás SERIÓZNOST, resp. soulad mezi tím, co říkáte a co ve skutečnosti děláte.

I když nevylučujeme sjednání pracovního poměru, všichni naši manažeři a poradci u nás pracují jako OSVČ, protože tento pracovněprávní vztah lépe odpovídá svobodnému pojetí naší spolupráce a zároveň je oboustranně výhodnější. To ovšem neznamená, že si nebudete schopni sami vytvořit dostatečný rezervní fond, z něhož si můžete doplňovat zdroje při případných poklesech výkonnosti, jako byste byli v zaměstnaneckém poměru.

Zasmluvnění

Spolupráci s naší společností nejspíš zahájíte sjednáním dohody o provedení práce, která slouží k tomu, abyste i jako čekatelé na registraci u ČNB mohli zprostředkovávat pojištění. Během této doby váš manažer za vaši činnost ponese plnou zodpovědnost, a proto vás bude on či jiný pověřený poradce ke klientům doprovázet. Jakmile Česká národní banka provede vaši registraci, úspěšně absolvujete kurz tzv. Produktové, resp. Obchodní abecedy a doručíte SMS čestné prohlášení o bezúhonnosti, podepíšeme s vámi smlouvu o obchodním zastoupení, která nastartuje standardní režim naší spolupráce. K tomu je nutné dodat, že zaregistrování do seznamu poradců (PPZ) za současných podmínek v ČNB má stát poradce 10 tis. Kč, což je u nás obvykle vyřešeno nastavením snížené provize pro nezasmluvněné poradce, tzv. dohodáře.

Zapracování

V SMS upřednostňujeme, aby se nováčci po absolvování vzdělávání nejprve se svým manažerem účastnili schůzek z tzv. studených kontaktů a teprve po získání dostatečných zkušeností nabízeli své služby rodinným příslušníkům či svým známým. Tím se zásadně lišíme od poradenských firem typu průtokového ohřívače, u nichž je hlavním účelem přimět nováčka k tomu, aby co nejrychleji pojistil své nejbližší a tím vydělal peníze hlavně pro firmu a svého manažera. Abyste u nás mohli postupně získávat potřebné odborné znalosti a obchodní dovednosti, aniž byste museli navštěvovat své známé, většina našich ředitelů pro své poradce zprostředkovává službu call center, které pro vás zabezpečí dostatečný počet navolaných schůzek do doby, než si vytvoříte vlastní klientský kmen.

Notový zápis vašeho podnikání