Proč SMS

16 důvodů, proč pracovat s námi.

 1. Získáním manažerské pozice v SMS se stanete našim rovnocenným partnerem a nikdo vám nebude diktovat, jak máte vést svůj tým. V našem pojetí je totiž manažer naším klientem, pro něhož se snažíme zabezpečit co nejkvalitnější servis.
 2. Pokud se nerozhodnete převzít za svého poradce vyšší odpovědnost, nedobytné pohledávky za vašimi poradci přesahující částku 15 tis. Kč za vás uhradí SMS.
 3. Poskytneme vám finanční podporu na založení kancelářebudeme hradit až 80 % výdajů na její provoz.
 4. V případě zájmu vaši nadřízení manažeři budou pro vaše poradce zabezpečovat navolání schůzek call centry na studené kontakty. Vaši nováčci nebudou nuceni nabízet své služby rodině, resp. svým známým a zkušenější poradci budou mít vždy připravené schůzky.
 5. Nikdo vám „nevezme“ poradce, které jste přivedli do svého týmu.
 6. Nikdo vás nebude vybízet k tomu, abyste upřednostňovali některého z našich partnerů nebo jejich produkty.
 7. Nikdo vám nemůže zastavit nebo přibrzdit postup v kariéře.
 8. S využitím našeho unikátního softwaru Galaxy a uplatněním metody finančního koučinku při jednání s klientem vaši poradci budou úspěšnější a bude je poradenství bavit.
 9. Díky vyšším provizím mohou vaši poradci víc vydělávat a zároveň budou mít včasně vypláceny zálohy a výplaty, čímž se stabilizují jejich příjmy a budou tak moci poskytovat klientům kvalitnější služby.
 10. Vybavíme vás i vaše poradce notebooky a elektronickými tiskárnami, čímž dojde k radikálnímu snížení chybovosti smluv, zvýšení rozsahu poradenských služeb a k časovým úsporám vzhledem k menšímu papírování.
 11. Prostřednictví našeho intranetu (Adminu) budete mít aktuální přehled o výkonech svých poradců a řadu dalších informací a nástrojů, které vám usnadní vedení týmu.
 12. Vy a vaši poradci budou moci telefonovat za výrazně levnější tarify (ve vnitropodnikové síti zdarma) a za exkluzivních podmínek zabezpečíme pro vás a vaše poradce leasing na automobil luxusní značky a budeme vám na něj přispívat.
 13. Po nástupu do manažerské pozice vám započne půlroční doba hájení, v průběhu níž nemůžete ze své pozice spadnout.
 14. Kromě povinných seminářů budete si moci pro sebe a své poradce vybírat kvalitní vzdělávací programy vedené profesionálními lektory s odbornou praxí.
 15. Při splnění stanovených podmínek se v případě zájmu můžete stát spolumajitelem SMS.
 16. Budete pracovat ve společnosti, které patří budoucnost.

Nejvíce se od konkurence lišíme svobodným prostředím, které vytváříme pro podnikání manažerských skupin. V našem pojetí jsou manažeři našimi klienty, pro něž se snažíme zabezpečit co nejkvalitnější servis. Díky tomu si u nás manažeři mohou vytvořit vlastní management podobně, jako by byli zastřešeni broker poolem. Na rozdíl od broker poolů manažerům poskytujeme nesrovnatelně kvalitnější a komplexnější servis, včetně strukturovaného odborného vzdělávání, a to při zachování nejvyšších provizí ze všech konkurenčních společností. A nejen to. Příspěvky, které od nás manažer obdrží na založení a provoz kanceláře, i další benefity vysoce převyšují obvyklou míru podpory, kterou manažerům poskytují naši konkurenti.

Pokud zvažujete, zda-li se svým týmem odejít do broker poolu, doporučujeme přečíst si tento článek Františka Saidla zveřejněný v našem internetovém magazínu Esemeska.eu.

Na druhé straně, nejsme kouzelníci a neumíme pro naše týmy vyčarovat víc peněz, než mají k dispozici naši konkurenti. Manažerům a poradcům si můžeme dovolit poskytovat lepší finanční a materiální podmínky proto, že máme efektivnější administrativu spotřebovávající pouhých 6 % z obratu, méně investujeme do reklamy a také z toho důvodu, že majitelé SMS z provizí odebírají pouhých 10 %, které slouží nejen pro vyplácení dividend, ale také pro úhradu daní a dotace do rezervního fondu, z něhož se financují nedobytné pohledávky za bývalými poradci SMS. U nás totiž manažer za pohledávky vůči svému poradci ručí pouze do výše 15 tisíc Kč. Takže pokud od nás odejdou poradci a zůstanou po nich vysoká storna, která od nich nelze vymoci, zaplatí je majitelé společnosti a ne manažeři provinilců. Díky celkově nižší nákladovosti, menším výdajům na reklamu a střídmosti majitelů SMS si můžeme dovolit finančně odměňovat poradce a manažery nejlépe na trhu (v listopadu 2015 činil průměrný výdělek poradce SMS 42 000 Kč).

Naprostou jedničkou jsme v tom, naši poradci sjednávají více 95 % produkce elektronicky, což nám konkurence závidí. Dosahujeme tím nejen minimální chybovosti smluv, ale naši poradci zároveň mohou klientům nabídnout mnohem širší škálu produktů než poradci pracující u konkurence. A zároveň ušetřené náklady na administraci smluv nám umožňují poradce lépe zaplatit.

SMS v řeči čísel

 • Ke dni 9.9. 2016 u nás působilo celkem 567 poradců a manažerů s oprávněním k sjednávání produktů uděleným ČNB (PPZ)
 • Máme 69 poboček
 • Nabídku našich poradců tvoří produkty od 45 našich partnerů
 • Od svého založení v roce 2001 jsme k 30. dubnu 2016 sjednali s 175. 603 klienty 265.908 smluv.
 • V Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM), jíž jsme členem, v posledních letech jsem v objemu zprostředkovaného životního pojištění vždy na jednom z prvních míst.
 • Pouze 8 % plateb od partnerů je určeno na tvorbu rezerv a výplatu dividend a pouze 8 % plateb od partnerů je určeno na pokrytí nákladů administrace a servisu. Zbývajících 84 % plateb od partnerů je vypláceno formou provizí (77%) a na podporu manažerských kanceláří (7%). Tato čísla hovoří za vše.
 • Díky celkově nižší nákladovosti, menších výdajích na reklamu a střídmosti majitelů SMS si můžeme dovolit finančně odměňovat poradce a manažery nejlépe na trhu (v listopadu 2015 činil průměrný výdělek poradce SMS 42 000 Kč). Jinými slovy řečeno, k tomu, aby si poradce u nás vydělal, nemusí klientovi „přebouchávat“ či „přetáčet“ pojistky.
Číslománie