Podpora a benefity

Podpora při založení kanceláře

Manažer může požádat o jednorázovou podporu na zařízení kanceláře při jejím založení ve výši 20 tis. Kč, jestliže jeho průměrné měsíční provizní příjmy dosahují min. pětinásobek měsíčních provozních nákladů budoucí kanceláře. Současně mu je po dobu deseti měsíců účtován snížený nájem od 0 % v prvním měsíci s navyšováním o 10 % každý měsíc až do 11. měsíce, kdy je účtována 100% výše nájmu. Ke vzniku nové kanceláře s uvedenou podporou je však nutný souhlas společnosti SMS. 20 000 Kč na zařízení kanceláře

Příspěvek na provoz kanceláře

Každý manažer SMS má nárok na příspěvek na úhradu nákladů spojených s provozem kanceláře podle zásady jeden manažer = jedna skupina = jedna kancelář.

Příspěvek na úhradu provozních výdajů kanceláře manažera činí 70 Kč (80 Kč pro „značkovou“ kancelář) za každých 1 000 bodů tzv. čisté bodové produkce jeho skupiny (snížené o průměrné storno), nejvýše však do 80 % výdajů na provoz kanceláře (nájemné + služby spojené s nájmem), a to až do výše maximálního příspěvku 16 tis. Kč měsíčně.

Až 16 000 Kč měsíčně na provoz kanceláře

Operativní leasing SMS

Kdo má s SMS sjednanou smlouvu o obchodním zastoupení déle než půl roku a jeho průměrná měsíční fakturace (provize) za posledních 6 měsíců činí minimálně 30 000 Kč, a uhradí jednoráznou nultou splátku 14 500 Kč, může využít operativní leasing SMS a vybrat si luxusní vůz z aktuální nabídky. Současně má nárok na dotaci ve výši 1 000 Kč měsíčně, pokud dosahuje požadovanou výši čisté produkce a pokud jeho storno nepřesáhne stanovený limit.

Operativní leasing na 12 měsíců

SMS mobilní síť

Na výběr jsou dva tarify. Standardní tarif s měsíčním paušálem 9,90 Kč, který po provolání 20 volných minut umožňuje volání do všech sítí v ČR za 50 hal. za min. a v rámci vnitropodnikové sítě, jejíž součástí mohou být i rodinní příslušníci, zdarma. Rovněž i zprávy SMS stojí 50 hal. Pokud si u nás vyberete neomezený tarif za 247 Kč měs., budete moci volat a psát zprávy SMS neomezeně do všech sítí v ČR a k tomu získáte datový limit 3,5 GB. Obdobně zlevněné jsou v naší síti i datové tarify; např. když si budete chtít dokoupit 1,5 GB dat, zaplatíte pouhých 89 Kč.

Ve firemní síti voláte zdarma

Svoboda jednání s partnery

Manažer si u nás může bez omezení domlouvat spolupráci s partnery SMS, ať se jedná o oblast produktových či jiných školení, nebo organizování motivačních soutěží a akcí. Taktéž i našim partnerům umožňujeme, aby i v rámci SMS organizovali motivační soutěže na podporu svých produktů a odměňovali vítěze pobytovými zájezdy či jinými benefity.

Admin

Náš intranet (Admin) poskytuje manažerům řadu podpůrných nástrojů, které mj. umožňují sledování a vyhodnocování výkonnosti poradců. Na rozdíl od jiných společností manažer u nás není zatížen administrativou a může věnovat více času svému businessu.

Galaxy

Galaxy je náš unikátní software, s jehož pomocí se mohou poradci metodicky odlišit od konkurence a zároveň poskytovat klientům poradenství na špičkové úrovni.

Notebook + stolní tiskárna + mobilní telefon

Každý poradce SMS po dosažení nejméně 25 000 bodů (u Junior poradce 1 bod = 1 Kč) může prostřednictvím svého manažera požádat o financování notebooku (do výše 15 tis. Kč), tiskárny (do výše 7 tis. Kč) nebo mobilního telefonu (do výše 15 tis. Kč) s tím, že financovaná částka bude navýšena o 15 %. Financovat lze současně jednu, dvě nebo všechny tři položky, přičemž každou položku opakovaně každé 3 roky. V případě kombinace notebooku s tiskárnou se limitní částky sčítají, tzn. že bude profinancován i dražší notebook, pokud si dotyčný vybere levnější tiskárnu, nebo naopak. Měsíční splátka za každou položku činí 1 000 Kč s výjimkou kombinace notebooku s tiskárnou, u níž 1 000 Kč činí souhrnná splátka. Je-li cena položky vyšší než financovaný limit, bude cenový rozdíl součástí 1. splátky.

Zároveň má náš poradce nárok na dotaci 500 Kč při dosažení 25 tis. bodů (1 bod = 1 Kč Junior poradce) v daném měsíci, 1 000 Kč při dosažení 50 tis. bodů, 1 500 Kč při dosažení 75 tis. bodů a 2 000 Kč za vlastní produkci v daném měsíci ve výši 100 tis. a více bodů. Maximální výše dotace pro jednu položku činí 1 000 Kč. Z toho vyplývá, že při vyšší produkci dotyčný každé 3 roky od nás prakticky získává notebook, tiskárnu i kvalitní mobilní telefon zdarma, což je zřejmě hlavní důvod, proč tento benefit naši poradci a manažeři v maximální míře využívají.

Notebook v hodnotě 15 000 Kč

Zvýhodněný nákup kancelářských potřeb

Manažeři a poradci SMS mohou objednávat kancelářské potřeby s množstevní SMS slevou (až 30 %) v e-shopu společnosti Partner czech, s.r.o.

Kancelářské potřeby – sleva 30 %

Účast na četných akcích a zájezdech

Jako manažeři budete zváni na firemní akce, které se konají nejméně dvakrát ročně. Kromě firemních akcí se budete moci účastnit řady zájezdů a akcí, které pro nás pořádají partneři.

Naše firemní akce mají koule