Kariéra a odměňování

Manažerem se u nás můžete stát buď postoupením z pozice „Samostatný poradce“ nebo „nastřelením“ na dohodnutou manažerskou pozici, kterou vám můžeme nabídnout, pokud k nám přejdete se svým týmem. Je však třeba počítat s tím, že po ukončení půlročního „hájeného období“ budete muset, stejně jako ostatní manažeři, každé čtvrtletí potvrzovat své zařazení na tuto pozici fakturačním výkonem své skupiny.

Aby se u nás poradce mohl stát manažerem, musí fakturace jeho skupiny (tj. součet fakturace zasmluvněných poradců, které přivedl, a jeho vlastní fakturace) dosáhnout v uplynulém čtvrtletí min. 740 tis. Kč a současně za celou dobu jeho působnosti min. 2 mil. Kč. Na udržení pozice mu však postačí čtvrtletní fakturace jeho skupiny ve výši 330 tis. Kč, která se navíc počítá jako průměr za 2 uplynulá kalendářní čtvrtletí.

Druhou podmínkou pro zařazení i udržení na příslušné manažerské pozici je minimální produkce jeho přímých podřízených poradců. Např. na nejnižší pozici „Manažer“ se vyžaduje, aby jeho přímí podřízení v předchozím čtvrtletí dosáhli v bodech produkci min. ve výši 120 tis. bodů, resp. 40 tis. bodů, má-li manažer ve své skupině podřízeného manažera. Přitom produkce v bodech představuje provizi, kterou by za stejnou produkci obdržel Junior poradce. Tím je vyloučeno, aby u nás byl manažerem někdo pouze na základě vlastní produkce.

Důležité je, že o svém zařazení na manažerskou pozici dotyčný rozhoduje sám nezávisle na tom, co si o tom myslí jeho nadřízení či vedení firmy. Zároveň mu nikdo nemůže odebrat poradce či manažery, které k nám přivedl, což není samozřejmostí pro většinu konkurenčních společností.

S pozicí roste nejen provize manažera za vlastní produkci, ale zároveň i odměna za vedení obchodní skupiny (rozdílová provize neboli meziprovize), na kterou má manažer nárok za předpokladu dodržování a plnění všech povinností uvedených ve smlouvě o vedení obchodní skupiny a smlouvě o obchodním zastoupení.

Meziprovize se vypočte z rozdílu mezi provizí, kterou by manažer obdržel za produkci podřízených, kdyby ji sjednal sám, a jejich provizí. Např. manažer na nejnižší pozici, který má hodnotu bodu 1,50 Kč, má nárok na meziprovizi ve výši 50 % provize Junior poradce s hodnotou bodu 1 Kč. I když manažeři u některých našich konkurentů mají vyšší meziprovizi v procentuálním vyjádření, v korunovém vyjádření však jejich meziprovize vychází hůř, protože u nás Junior poradce má nejvyšší provizi ze všech konkurenčních firem. U nás si vydělá nejen manažer, ale také jeho podřízení, kteří díky tomu mohou poskytovat klientům kvalitnější služby a stabilizovat si svůj příjem.

Nárok na meziprovizi z produkce podřízeného má manažer do doby, než podřízený postoupí na pozici se stejnou, popř. vyšší hodnotou bodu. Z tohoto důvodu se u nás, na rozdíl od multilevelů typu letadla, manažer nemůže stát rentiérem.

Manažeři jsou v SMS na své pozice zařazováni a odměňováni podle této tabulky

Pozice Suma fakturace celé skupiny (Kč) Podmínka přímých podřízených Hodnota 1 bodu
Pro udržení na pozici za čtvrtletí Pro postup na vyšší pozici Počet přímých podřízených manažerů Min. produkce přímých podřízených poradců za Q (v bodech)
za čtvrtletí za celou dobu působení
Zemský ředitel 6 000 000 Kč 6 900 000 Kč 17 100 000 Kč 5 0 b. 1,83 Kč
Regionální ředitel 2 850 000 Kč 3 0 b. 1,75 Kč
Oblastní manažer 1 350 000 Kč 3 300 000 Kč 8 100 000 Kč 2 0 b. 1,67 Kč
2 120.000 b.
0 755.000 b.
Senior manažer 640 000 Kč 1 550 000 Kč 3 900 000 Kč 1 120 000 b. 1,58 Kč
0 315 000 b.
Manažer 330 000 Kč 740 000 Kč 2 000 000 Kč 1 40 000 b. 1,50 Kč
0 120 000 b.

Máte-li zájem dozvědět se, jaké provize a meziprovize byste u nás měli se svým týmem, sestavte si je na této kalkulačce, a pokud vás výsledek zaujme, ozvěte se nám.

Schéma rozdílových provizí