Jak bude u nás tvořen
váš stabilizační účet (SÚ)?

Uveďte svoji obvyklou měsíční provizi nebo ji vypočtěte na naší kalkulačce pro poradce SMS
Jaký je váš podíl záporných odměn (storno poplatků) na celkové provizi?
Vyplácí vám firma celou provizi najednou?
V 1. roce vám firma vyplatí
Ve 2. roce vám firma vyplatí
Ve 3. roce vám firma vyplatí
Ve 4. roce vám firma vyplatí
Odkládá firma část vaší provize i do rezervního (zádržného) fondu?
Kolik procent z vašich provizí firma do rezervního fondu odkládá?
% z provizí
Odkládá po celou dobu z vašich provizí stejné procento?
Po kolika měsících dochází ke změně?
Kolik procent z vašich provizí poté firma do rezervního fondu odkládá?
% z provizí
Máte ve vaší firmě stanovevý strop pro tvorbu rezervního (zádržného) fondu?
Kolik korun z provizí vám může vaše firma maximálně zadržet?
Je toto maximum stanoveno nejen pro rezervní fond, ale i pro odložené provize?
K vyúčtování zádržného fondu dojde až po ukončení spolupráce s vaší firmou?
Po kolika létech vám vaše firma vyplatí zadržené peníze v rezervním fondu?